Als je de stap zet naar een coach en met mij een afspraak maakt, beginnen we met een gratis kennismakend gesprek. Jij als klant bepaalt je doelstelling. Dit kan een privé of professionele uitdaging zijn. 

Met aandacht voor jouw persoon en behoeftes kiezen we voor een traject met een aantal gesprekken (meestal tussen 3 en 5) en zullen we samen stap voor stap op weg gaan.

Als een traject een directe link heeft met een situatie op het werk, kom je wellicht in aanmerking om de loopbaancheque te gebruiken als betalingsmiddel. Als dat niet zo is, kan ik trajecten aanbieden op maat. De facturatie verloopt via de organisatie The Job Coach.

Ik ga je als coach begeleiden in het proces waarbij je streeft om je doelstelling te behalen. Hierbij gebruik ik een vraagtechniek die je doet vooruitgaan in de richting van je doel. Daarnaast neem ik een actieve luisterhouding aan. Er is dus een 80/20 regel: jij ben 80% aan het woord, de overige 20% stel ik vragen om verdieping te zoeken, om je verder te helpen, om je in verbinding te stellen met jezelf.

Ik heb geen oordeel over je gedrag, houding of opinie maar zal je wel de spiegel voorhouden. Heel af en toe kan de vraagstelling wat confronterend zijn met als doel je vooruit te helpen. Je leert zo de dingen van uit een ander perspectief te bekijken. Je ontdekt zo wat je afremt en wat je verder op weg helpt.

Na elk gesprek spreken we een actieplan af dat jij in de praktijk gaat toepassen.

Elk gesprek is confidentieel: ik rapporteer niet over de inhoud naar derden. Indien gewenst rapporteer ik over de vooruitgang naar een leidinggevende of andere begeleider.

Verwacht van een coach geen oplossing want bij coaching gaat het erom de antwoorden in jezelf te vinden. Wat je zelf ondekt of ontwikkelt, blijf je ook verder toepassen.

Voorbeelden van thema's waarmee ik als coach heb gewerkt: uitstelgedrag, assertiviteit, moeite met communicatie, conflict privé en op de werkvloer, aanscherpen van je competenties, begeleiding van veranderingen op het werk, begeleiding bij promoties van medewerkers tot leidinggevenden, ontwikkeling en groei van je eigen onderneming.